1.1.2 Tipografia de la marca

Volver
La tipografia oficial de la marca és la FS Joey en les seves diferents versions. A continuació es mostraun exemple de la família tipogràfica.

Prova: $provaURL