8.A.3.1 Pictogrames

Volver
La família de pictogrames s'ha dibuixat expressament per al projecte de la Xarxa de Parcs Metropolitans basant-se en la família FF Netto. Les seves formes arrodonides i la seva construcció monolineal segueixen les pautes marcades tant per a la tipografia com per a la resta d'elements gràfics i industrials.


Els pictogrames es dissenyen respectant un marc exterior per netejar l'espai i evitar acumulació de línies. Les línies es dibuixen amb cantonades corbes i amb traços rodons.