Técnico superior de información y documentación en prácticas

Volver

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior d'informació i documentació en pràctiques, del grup A, subgrup A1, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a al Servei d'Innovació de la Coordinació General d'Innovació i Infraestructures de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB.


  • Tipo: Contratación en prácticas
  • Número expediente: 900599/20
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL