Tècnic en prevenció de riscos laborals

Volver

Procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana en prevenció de riscos laborals, del grup A, subgrup A2, nivell retributiu 19, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a a la Coordinació de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipo: Convocatòria interinatge
  • Número expediente: 903098/20
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL