Graduats en l'àmbit de l'enginyeria en pràctiques

Convocatòria pública per a la constitució d'una borsa de treball de graduats/ades en l'àmbit de l'enginyeria en pràctiques, del grup A, subgrup A1, mitjançant procediment selectiu amb prova de coneixements vinculats al lloc de treball, adscrits/tes a la Coordinació de Serveis de Promoció i Conservació de l'Espai Públic, depenent de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic.

Tipo:
Bolsa de trabajo
Número expediente:
902682/22
Período de presentación de solicitudes:
Del al (9-14)
Estado:
Lista de admisiones
Publicación:
BOPB 05.09.22
Servicio de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enlaces relacionados