Cap del Servei de Marquèting i Publicitat

Convocatòria pública per a la selecció del/de la cap del Servei de Màrqueting i Publicitat, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 26, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit a la Direcció de  Serveis de Comunicació de l'AMB

Tipo:
Convocatòria interinatge
Número expediente:
901022/24
Período de presentación de solicitudes:
Del al (09:00 a 14:00 h.)
Estado:
Resultados
Publicación:
BOPB 18.03.2024
Servicio de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enlaces relacionados