Cap del Servei de Gestió de Contractes adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport.

Convocatòria pública per a la selecció del/de la cap del de Gestió de Contractes, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 27, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits amb prova de coneixements, adscrit/a a la Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipo:
Convocatòria interinatge
Número expediente:
902035/22
Período de presentación de solicitudes:
Del al (9-14)
Estado:
Resultados
Publicación:
BOPB 15.06.22
Servicio de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enlaces relacionados