Expediente 901670/17

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei d'assistència tècnica per a la realització dels informes sobre la qualitat del servei públic de transport adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda
FRACCTAL, SCP