Expediente 900459/17 (LOT 1)

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei de repartiment de les targetes metropolitanes de tarificació social i ambiental del transport (LOT 1: Targeta rosa metropolitana i targeta rosa reduida del municipi de Barcelona)
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Prova: $provaURL