Expediente 3283/13

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei referent a les assegurances de vida i invalidesa del personal i càrrecs electes de l'AMB i dels seus ens dependents.
VIDACAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Prova: $provaURL