Expediente 901304/17

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte d'accessibilitat a la Llar d'Infants a la plaça del Mestre, al terme municipal de Cervelló.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
191.773,93 €
Empresa adjudicataria:
BIGAS GRUP,SL
Importe modificación (IVA exclòs):
10.906,90 €
Fecha de modificación: