Expediente 901259/17

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obra del projecte constructiu de la urbanització dels carrers Tortosa i Girona, entre Ribes de Freser i de l'Aviació, al terme municipal del Prat de Llobregat
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
710.640,42 €
Empresa adjudicataria:
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
Importe modificación (IVA exclòs):
97.220,28 €
Fecha de modificación: