Expediente 901025/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte de condicionament paisatgístic i millora de la mobilitat de la carretera de Can Ruti, al terme municipal de Badalona
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
1.159.815,72 €
Empresa adjudicataria:
AGUSTI Y MASOLIVER S.A.
Importe modificación (IVA exclòs):
74.056,76 €
Fecha de modificación:
Prova: $provaURL