Expediente 900547/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte exeuctiu de recuperació del Torrent Tortuguer al Parc dels Pinetons, al terme municipal de Ripollet
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
644.611,37 €
Empresa adjudicataria:
VOLTES CONNECTA SLU
Importe modificación (IVA exclòs):
37.177,97 €
Fecha de modificación: