Expediente 900414/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres per l'execució del projecte de rehabilitació, reforma del bar i actuacions vàries en el Centre Cultural de Ripollet, al terme municipal de Ripollet
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
555.199,95 €
Empresa adjudicataria:
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RIN SA
Importe modificación (IVA exclòs):
44.426,31 €
Fecha de modificación: