Expediente 901039/19

Volver
Tipo:
Contratos menores
Objeto del contrato:
Redacció del projecte de protecció contra incendis de la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, per tal d'adequar-la a la nova normativa contra incendis, tal com disposa el Real Decret 513/17.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
4.600,00 €
Empresa adjudicataria:
AGUILÓ, ENGINYERIA SERVEIS I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, S.L.