Expediente 901051/18

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Assistència tècnica i audiovisual dels actes realitzats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
30.000,00 €
Empresa adjudicataria:
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ CULTURAL I LA PARTICIPACIÓ POPULAR
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: