Expediente 900856/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Serveis de distribució dels avisos de cobrament dels ingressos metropolitans – voluntària i executiva 2019 1ª i 2ª corona
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
165.000,00 €
Empresa adjudicataria:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: