Expediente 900826/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Subministrament de roba per a l'equip de tècnics del servei de sanejament i inspecció. (Simplificat abreujat)
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
1.807,20 €
Empresa adjudicataria:
WATERFIRE, S.L.
Órgano de contratación:
Vicepresidència Àrea d'Ecologia
Fecha de firma: