Expediente 900818/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Obres d'adequació de la zona delimitada per la costa i la finca Casamitjana als municipis de Montgat i Badalona.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
27.208,06 €
Empresa adjudicataria:
VIALITAT I SERVEIS SLU
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: