Expediente 900770/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Obres per als treballs de senyalització i arranjament del camí paral·lel a les vies ferroviàries, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
24.326,30 €
Empresa adjudicataria:
ESTAYC, SL
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: