Expediente 900703/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Subminstrament per a l'adquisició de mobiliari d'oficina de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
24.886,26 €
Empresa adjudicataria:
INAD-HOC HABITAT SL
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: