L'AMB valora favorablement l'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i destaca els indicadors positius que confirmen l'èxit i el bon camí de la ZBE Rondes BCN

| Tema: AMB, Movilidad y transporte, Movilidad sostenible, Sostenibilidad

L'organisme metropolità assenyala que les primeres xifres de l'estudi destaquen la reducció dels vehicles més contaminants i apunten a l'èxit de la mesura .
L'estudi conclou que els vehicles sense etiqueta ambiental que circulaven per la ZBE Rondes BCN es van reduir un 40-50 % entre la primera meitat del 2020 i el desembre del 2020, una vegada activat el règim sancionador .
La ZBE Rondes BCN ha reduït a un 1 % els vehicles més contaminants sancionables que circulen per aquesta zona de baixes emissions de la metròpolis .
L'AMB insta el nou govern de la Generalitat a modernitzar els dispositius d'anàlisi de la qualitat de l'aire per millorar l'avaluació ambiental de les polítiques públiques .
L'AMB recorda que el model de la ZBE Rondes BCN serà l'exemple a seguir per les 148 ciutats d'Espanya que, per llei, estan obligades a fer ZBE abans de 2023 .

Recurs ZBE Rondes BCN

L'AMB valora molt favorablement les conclusions del primer informe d'avaluació de l'impacte de la ZBE Rondes BCN en la qualitat de l'aire realitzat i coordinat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). En aquest sentit, l'organisme metropolità destaca els indicadors positius que ha recollit l'estudi i que posen en relleu l'èxit i el bon camí que ha suposat i està suposant la ZBE Rondes BCN. L'objectiu és clar: evitar la circulació dels vehicles més contaminants, els que no tenen distintiu ambiental de la DGT, i millorar la qualitat de l'aire a la metròpolis de Barcelona. Alhora, per seguir millorant l'avaluació ambiental de les polítiques públiques, l'AMB insta el nou Govern de la Generalitat a modernitzar els dispositius d'avaluació de la qualitat de l'aire.

Aquest primer informe de l'ASPB, fet públic aquesta setmana, ha estat elaborat pel grup d'experts i descriu l'evolució del parc circulant de vehicles i de la qualitat de l'aire als municipis metropolitans inclosos a la ZBE Rondes BCN durant l'any 2020, el primer any de funcionament de la ZBE Rondes BCN. El grup d'avaluació està format per científics i experts de les administracions implicades (AMB, ASPB, ASPCAT, Ajuntament de Barcelona, IDAEA-CSIC, ISGlobal, UPC).

De l'informe, se'n destaca, d'una banda, que l'any 2020 ha estat un any marcat per una baixada dràstica de la contaminació i que, per primer cop en les darreres dècades, s'han complert efectivament els límits anuals legals d'immissions (concentració mitjana anual de NO2). 

No obstant això, el descens de la contaminació ha estat marcat pels efectes de la pandèmia sobre la mobilitat i aquesta situació anòmala no ha permès avaluar realment l'impacte de l'entrada en vigor de la ZBE Rondes BCN amb règim sancionador, el setembre de 2020, sobre la qualitat de l'aire. 

"Els efectes de la covid-19 i la situació meteorològica del darrer trimestre del 2020 han dificultat poder avaluar de manera desagregada l'efecte de la ZBE Rondes BCN en la qualitat de l'aire, per la qual cosa encara no es pot quantificar l'abast d'aquesta mesura sobre la dràstica millora de la qualitat de l'aire. Caldrà més temps per tenir una veritable radiografia que no estigui influenciada per la covid-19 per conèixer l'impacte real de la ZBE Rondes BCN. Però sí que s'ha evidenciat que els vehicles que hi circulen, tant per la ZBE Rondes BCN com per la metròpolis de Barcelona en general, són més nets, per tant pel que fa a la qualitat sí que podem dir que estem avançant en bona direcció", exposa el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda. També s'ha evidenciat la reducció en el factor mitjà d'emissions de NO2 dels vehicles circulants amb l'entrada vigor del règim sancionador el setembre del 2020.

D'una banda, l'estudi reconeix que la proporció de vehicles que circulaven sense distintiu ambiental a la ZBE Rondes BCN ha passat del 9-10 % durant la primera meitat del 2020 al voltant del 5 % el desembre del 2020. Això suposa una reducció al voltant del 50 % a la ciutat de Barcelona i al voltant del 40 % a la resta de municipis de la ZBE Rondes BCN.

D'altra banda, segons l'estudi, si es tenen en compte les moratòries actuals i s'analitzen només els vehicles sense distintiu sancionables, la reducció de vehicles circulants durant el 2020 ha estat del voltant del 70 % a Barcelona i del voltant del 60 % a la resta de municipis de la ZBE Rondes BCN. El desembre del 2020, els vehicles sense distintiu sancionables representaven al voltant de l'1 % dels vehicles circulants a la ZBE Rondes BCN. "La reducció ha estat clarament marcada a partir del setembre del 2020, coincidint amb l'entrada en vigor de les sancions", s'assenyala. 

Del recent estudi de l'ASPB, també es destaca que durant el 2021, amb l'entrada en vigor del règim sancionador de furgonetes, les dades encara seran més favorables en termes de reducció d'emissions i millora de qualitat de l'aire. Més enllà de la reducció d'emissions de PM, NOx i carboni negre, l'AMB també preveu una reducció dels nivells de la contaminació i una millora qualitat de l'aire i insta el nou govern de la Generalitat de Catalunya a modernitzar els dispositius d'avaluació de la qualitat de l'aire, de manera que hi incorpori l'anàlisi de PM2,5 per tal de millorar l'avaluació ambiental de les polítiques públiques.

La ZBE Rondes BCN, el model de ZBE per a tota Espanya

L'AMB recorda que el dijous, 17 de juny, l'organisme metropolità, la FEMP i la DGT van presentar a Madrid la primera guia per a la implementació de zones de baixes emissions per a les grans ciutats d'Espanya. Justament, la guia es basa en l'exemple de la ZBE Rondes BCN, creada i liderada per l'AMB, en coordinació amb els cinc municipis que l'integren. La nova Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern central obligarà totes les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants a establir zones de baixes emissions urbanes, i la ZBE Rondes BCN serà el model de referència. 148 ciutats del país hauran d'implementar aquesta mesura abans del 2023. 

Documentos relacionados
Enlaces relacionados