L'AMB facilita el pagament de les seves taxes i tributs: a la tramitació presencial i en línia, s'hi afegeix el pagament a través de Correus

Volver

| Tema: AMB - Institucional

Un nou acord permetrà abonar les taxes i tributs establerts per l'AMB des de qualsevol oficina de Correus de l'Estat, a través d'un gir postal. El nou sistema estarà disponible per a les principals taxes de l'AMB, incloent-hi les autoritzacions diàries per entrar a la ZBE Rondes de Barcelona, el tribut metropolità (TM) i la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR)


L'AMB i Correus han formalitzat un conveni per tal de facilitar a la ciutadania el pagament de les taxes i els tributs propis de l'AMB a través del servei postal. Així, totes les persones que hagin d'abonar una o diverses de les taxes i impostos que l'AMB estableix, podran fer-ho mitjançant un gir postal, sumant aquesta forma de pagament a les ja disponibles fins ara, i donant les següents opcions a dia d'avui:
 • Cobrament per banca digital.
 • A través del web de l'AMB, pagant amb targeta de crèdit /dèbit.
 • Nou servei de pagament per correus.
Aquest nou servei permetrà que les persones que no disposin de connexió a internet, o bé prefereixin no fer el tràmit i el pagament de manera telemàtica, puguin fer la gestió des d'una oficina de Correus, a banda de pagar desplaçant-se a l'AMB. També beneficiarà les persones que necessitin sol·licitar autoritzacions d'accés esporàdic a les ZBE de la metròpolis de Barcelona, ja que les restriccions d'entrada són vàlides per a tots els vehicles de l'Estat espanyol, així com els estrangers.

Es podran sol·licitar i pagar les 10 autoritzacions anuals disponibles per als vehicles sense distintiu ambiental que ja s'hagin inscrit al Registre metropolità.

D'aquesta manera, la ciutadania podrà utilitzar qualsevol de les 2.393 oficines de Correus de tot l'Estat per pagar les taxes corresponents. El servei prestat per Correus, ja en funcionament, serà el del servei de gir postal, que té un cost fix d'1,95 euros.

Amb aquesta acció, l'AMB vol facilitar els tràmits a la ciutadania i avançar en el camí per ser una administració més propera. Així, ofereix solucions variades per pagar unes taxes destinades, en el seu conjunt, a aconseguir una metròpolis més cohesionada i amb menys desigualtats socials.

Per informar sobre aquest nou servei, l'AMB ha desplegat una campanya informativa a les oficines de Correus del territori, que dona a conèixer la nova opció de pagament i explica els procediments que cal seguir. La campanya també compta amb el personal de Correus, que ofereix informació i suport per fer les gestions.

Un servei que abasta els principals tributs

L'acord entre l'AMB i Correus cobreix les taxes metropolitanes més importants i freqüents:
 • Taxes per a la gestió metropolitana de les zones de baixes emissions (ZBE): els vehicles que no compleixen els requisits per circular per la ZBE Rondes de Barcelona disposen de 10 dies l'any d'autorització per poder-hi entrar i dur a terme activitats de primera necessitat (visites mèdiques, legals, etc.). Una vegada registrat el vehicle al Registre metropolità, cadascuna d'aquestes autoritzacions comporta el pagament d'una taxa de 2 € o 3 €, depenent del tipus de vehicle, tot i que hi ha reduccions d'import per a les persones amb les rendes més baixes.  Els vehicles estrangers també han de pagar una taxa de registre (de 5 €), que serveix per comprovar que compleixen els requisits per circular per la ZBE.
 • Tribut metropolità (TM): es tracta de l'únic impost directe de l'AMB, que paguen els contribuents dels 36 municipis metropolitans propietaris d'un immoble, com a recàrrec de l'IBI. Gràcies a aquest instrument de finançament, l'AMB manté i realitza millores constants a la infraestructura verda metropolitana i l'espai públic dels municipis; també fa possible una xarxa de transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, perquè l'àrea metropolitana sigui un territori més habitable, equitatiu i adaptat a les persones.
 • Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus municipals (TMTR): és una taxa que serveix per finançar part del tractament dels residus que l'AMB fa a les plantes que gestiona. Habitualment es paga juntament amb el rebut de l'aigua, i és d'import variable segons els hàbits de reciclatge de cada municipi. Gràcies als últims canvis introduïts per l'AMB, les famílies vulnerables es beneficien d'una bonificació del 100 % de la TMTR.
 • Taxes per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície: dirigida a les persones físiques o jurídiques que vulguin prestar serveis o activitats relacionades amb el transport, com ara el transport discrecional i escolar. Aquestes taxes també cobreixen la tramitació de títols especials bonificats de transport, que permeten viatjar gratuïtament o bé a preu reduït, com ara la targeta rosa metropolitana (per a majors de 60 anys), la T-16 (per a menors de 16 anys) o el passi metropolità d'acompanyament de persones dependents.
 • Taxa metropolitana de prestació de serveis i activitats ambientals: dirigida a persones físiques o jurídiques que vulguin tramitar una de les autoritzacions següents, relacionades amb el cicle de l'aigua:
  • Petició d'informe ambiental del vector d'aigües residuals industrials.
  • Autorització provisional d'abocament a través d'un programa de reducció de la contaminació (PRC).
  • Autoritzacions de connexió i afeccions a la xarxa pública metropolitana de sanejament.
  • Autorització d'abocament d'aigües provinents de l'esgotament del nivell freàtic.
  • Atorgament d'acreditacions de transportistes de vehicles cisterna per operar a les estacions depuradores d'aigües residuals metropolitanes.
  • Emissions d'informes de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental.
 • Altres pagaments i sancions 

Prova: $provaURL