Els parcs metropolitans assoleixen enguany la millor valoració de la sèrie històrica

Volver

| Tema: Parcs

La valoració dels parcs metropolitans és cada vegada més bona. El 2019 els usuaris han puntuat amb un 7,65 (sobre 10) de mitjana la qualitat percebuda en aquests espais, fet que demostra un aval de la gestió acurada que l'AMB fa sobre aquests espais verds urbans.


El fet més destacat és que tots els parcs han obtingut una valoració superior a 6 i que els usuaris, quan visiten els parcs, se'ls troben millor del que s'esperaven abans d'anar-hi. Aquet fet implica un augment important de la satisfacció ciutadana.

Enguany, el Jardí Botànic Històric de Barcelona obté la millor valoració de tota la xarxa de parcs, amb un 9,04 (sobre 10) de valoració, seguit del parc de la Solidaritat i de Can Vidalet, ambdós  d'Esplugues de Llobregat, amb un 8,31 i un 8,28, respectivament.

Les conclusions provenen d'un estudi que l'AMB ha portat a terme durant els mesos d'abril, maig i juny, amb un total de 5.767 entrevistes presencials repartides entre 46 parcs metropolitans. En cadascun dels parcs s'han fet entre 100 i 150 entrevistes amb l'objectiu de garantir un 95,5 % de nivell de confiança en l'estudi.

A banda de la satisfacció dels usuaris, l'informe també ens fa saber que les variables més ben valorades pels usuaris són la tranquil·litat, la proximitat, el disseny del parc, la gent que hi va (l'ambient), la jardineria, el mobiliari urbà i la neteja general. D'altre banda, l'informe exposa que els principals motius de la visita a aquests espais són: passejar i descansar, passejar el gos i passejar amb els nens.

Pel que fa a la freqüència i el moment de la visita, gairebé la meitat dels usuaris van cada dia a algun parc, i un 23,5 % ho fa setmanalment.

Aquest estudi compleix 12 anys des de la primera edició, que va tenir lloc l'any 2007, i des d'aleshores té una freqüència biennal.

Es tracta d'una activitat estadística amb l'objectiu principal de determinar el perfil dels visitants, els hàbits d'ús, i l'opinió i la valoració sobre diferents aspectes de la gestió i l'estat dels parcs metropolitans, per poder planificar millor les actuacions que es portaran a terme en aquests espais de la infraestructura verda metropolitana.

La xarxa de parcs metropolitans (XPM)
La xarxa de parcs metropolitans està formada per 51 espais verds, repartits en 33 municipis, amb 2.973.723 m2. L'AMB, d'acord amb els ajuntaments metropolitans, en porta a terme la gestió integral: la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions, els paviments i elements construïts, així com la promoció dels parcs a través de la dinamització d'activitats i propostes educatives.

Documentos relacionados