Seguiment de projectes a Maputo

Volver

| Tema: Cooperación internacional

L'AMB té en marxa projectes de mobilitat i governança en aquesta ciutat moçambiquesa


Un equip de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB format pel seu vicepresident, Alfred Bosch, i l'equip tècnic han estat a l'àrea metropolitana de Maputo (AMM) a Moçambic entre el 28 i el 31 d'agost per enfortir els compromisos amb aquesta metròpolis africana i fer el seguiment dels projectes que l'AMB té en marxa.

El treball que s'està fent a l'AMM se centra en la mobilitat sostenible, inclusiva i segura i en l'espai públic, on destaca especialment la creació d'una agència metropolitana de transport.

L'agenda institucional de la visita ha estat marcada per reunions amb diverses autoritats, tant de l'àrea de Maputo com del govern de Monçambic. En una d'aquestes reunions, amb l'alcalde de Maputo, David Simago, i el director de l'Agència Metropolitana de Transports Matos, s'ha signat un conveni per impulsar una gestió metropolitana de la mobilitat més sostenible i inclusiva.

Governança metropolitana i mobilitat sostenible

El passat mes de novembre del 2017 es va aprovar una llei per constituir i implementar l'Agència Metropolitana del Transport de la Gran Maputo. L'AMB ha adquirit el compromís de donar-hi suport a partir dels coneixements i expertesa en la gestió de la mobilitat des d'una òptica metropolitana, amb la participació de les àrees de Mobilitat, Espai Públic i Cooperació.

S'han celebrat dues jornades d'intercanvi i reflexió conjunta: una a Barcelona sobre la governança metropolitana i una a Maputo, centrada en la mobilitat i governança metropolitana del transport.

En aquest sentit, s'han desenvolupat  diferents accions per millorar la  xarxa de transport públic, com ara l'elaboració d'un mapa de corredors metropolitans de transport públic, un disseny inclusiu de les parades dins de l'espai públic, el disseny d'una terminal i la preparació d'un manual que serà la base de la mobilitat i seguretat viària. També s'han organitzat accions formatives per al personal municipal i entitats privades del sector i una campanya de sensibilització de prevenció de violència contres les dones en el transport públic col·lectiu i a les parades.

Finalment, s'ha visitat l'abocador d'Hulene, on el passat mes de febrer es va produir una allau amb víctimes mortals, i s'ha confirmat la necessitat d'obrir una nova infraestructura on es garanteixi la seguretat i la sostenibilitat del medi i de les persones que hi treballen. L'AMB s'ha compromès a participar en aquest procés.

Galería de imágenes