Resolució de les subvencions de Cooperació

| Tema: Relaciones internacionales

Es consolida el suport econòmic per a projectes coordinats entre ajuntaments i l'AMB

Imatge de la notícia

L'AMB va aprovar, el passat dia 10 de novembre, la resolució d'atorgament de subvencions a ONG i ajuntaments metropolitans destinades a projectes de cooperació internacional i educació per a la ciutadania global.

En aquesta convocatòria s'han aprovat  21 projectes i l'import subvencionat ha estat de 500.000 euros. De tots aquests projectes, 9 han estat de la línia d'educació per a la ciutadania global, 8 de cooperació internacional i 4 d'ajuntaments metropolitans.

Els projectes d'educació per la ciutadania global gestionats per ONG s'executaran territorialment en una quinzena de municipis metropolitans. Pel que fa als àmbits sectorials, els projectes presentats s'enfoquen a la gestió de residus, espai públic, mobilitat i equitat entre homes i dones, aigua i drets humans, refugi, emergència climàtica i governança.

Per la seva banda, els projectes de cooperació internacional gestionats per ONG, s'executaran territorialment a la Mediterrània oriental (3 projectes), a l'Àfrica (3 projectes), i a Mesoamèrica (2 projectes), de manera que es donarà compliment a les àrees prioritàries de l'AMB. Quant als àmbits sectorials, hi són presents accions de refugi, de residus, d'aigua i sanejament, d'espai públic i de governança.

Una dada important d'aquesta convocatòria ha estat la consolidació de la línia de suport econòmic per a aquells ajuntaments que desitgen treballar de manera coordinada amb el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB. En aquest tipus de projectes, els ajuntaments sol·licitants i el Servei de Cooperació Internacional de l'AMB han treballat de forma coordinada en la formulació dels projectes de Cooperació Internacional. Concretament, en aquesta convocatòria hi ha hagut 5 ajuntaments que han optat per aquesta línia de subvencions de manera directa o consorciada. Enguany els projectes se centren en gestió de residus a El Salvador i Gàmbia. Tots tenen una mirada local-global, de manera que es duran a terme accions a l'exterior i als municipis metropolitans. 

Gràfic Projectes de cooperació gestionats per Ajuntaments i ONG's


Gràfic Projectes d'ECG gestionats per Ajuntaments i ONG's

Documentos relacionados