MPOUM i Pre-catàleg de masies de la Palma de Cervelló

MPOUM i Pre-catàleg de masies de la Palma de Cervelló

Els objectius del MPOUM per la regulació d'usos en SNU i l'inclusió d'altres edificacions al Pre-catàleg de masies són rehabilitar les edificacions en desús per a corregir-ne l'impacte ambiental o paisatgístic negatiu i la preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors, i reforçar les seves funcions socials i naturals.

Area:
Sòl no urbanitzable de la Palma de Cervelló
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:

Loles Herrero i Josep Maria Carreras.

Drafting team:

Marcela Balliano (arquitecte – AMB), Laura Bertran i Lau Maluquer (estudiants d'arquitectura – AMB)

Municipalities:
La Palma de Cervelló

Description

Modificació puntual del POUM_LPC a l'article 116.5 regulació d'usos en SNU i al compliment de l'article 101.5 habitatge rural tradicional per l'inclusió d'altres edificacions al catàleg de masies.

Els objectius generals es concreten en les accions següents:
1. El compliment de l'article 101.5 Habitatge rural tradicional de les Normes urbanístiques del POUM. on s'estableix que la inclusió de qualsevol altra edificació en el Pre-catàleg requerirà la modificació del POUM.

2. Modificació de l'article 116.5 Regulació d'usos al SNU al grup "Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals" per adequar els usos previstos de les Normes urbanístiques del POUM a la legislació vigent ( article 47.3bis del TRLU). Concretament incorporar els equipaments, i els serveis comunitaris com usos admesos a les edificacions que cal preservar i recuperar per llur interès històric arquitectònic i/o paisatgístic.