MPGO i PE Catàleg patrimoni Cervelló

00_Cervelló
Situació dels elements catalogats | Situació dels elements catalogats

La MPGOU i el PE tenen com a finalitat garantir la protecció dels béns immobles del terme municipal de Cervelló, per raó de llurs valors culturals, paisatgístics o ambientals.

Area:
2.140 ha
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Drafting team:
Alfred Fernández de la Reguera (arquitecte), Jordi Vila (arquitecte – AMB), Esteve Martínez i Paloma Mosto (estudiants d'arquitectura – AMB)
Municipalities:
Cervelló

Description

Modificació puntual núm. 26 del PGO de Cervelló en relació al Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló
Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló


El MPGO i el PE identifiquen els béns immobles a protegir del terme municipal de Cervelló i estableixen les mesures de protecció, així com les condicions d'intervenció i els usos admissibles en cadascun d'aquests immobles, que garanteixin la preservació dels valors històrics, arqueològics, culturals, paisatgístics, ecològics i identitaris del municipi