Modificació puntual del Pla parcial del Sector de Les Guardioles en relació amb la regulació de les places d'aparcament

Ortofotomapa de l’àmbit (2018)
Ortofotomapa de l’àmbit (2018)

L’objecte de la Modificació puntual del Pla parcial del sector de les Guardioles en relació amb la regulació de les places d’aparcament és afavorir la qualitat arquitectònica dels habitatges previstos, racionalitzar l’ús del cotxe i disminuir l’impacte ambiental de les futures construccions.

Area:
129.876m²
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero

Drafting team:

Equip de planejament: Jordi Vila, Rhona Okafor, Raül Retuerta, Núria Acosta, Laura Cid.

Ajuntament: Serveis tècnics

Municipalities:
Molins de Rei

Description

Les Normes urbanístiques del Pla parcial del sector de les Guardioles estableixen una reserva de places d’aparcament per a cotxes significativament superiors a les establertes amb caràcter general per les Normes urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona.

Aquesta determinació fa que els edificis d’habitatges previstos pel Pla parcial hagin de tenir dues plantes soterrani, la qual cosa incrementa el cost de la construcció i suposa un major impacte ambiental de les obres de construcció. A més, aquesta mesura no contribueix a racionalitzar la mobilitat en cotxe ni a apostar per una mobilitat més sostenible.

Per donar resposta a aquestes problemàtiques, es proposa modificar les Normes urbanístiques del Pla parcial, amb la finalitat de disminuir la ràtio mínima de places d’aparcament per a cotxes. En concret es proposa establir unes reserves mínimes d’una plaça per cada habitatge lliure i una plaça per cada dos habitatges protegits. També es proposa la possibilitat de computar les places d’aparcament d’altres edificacions ubicades dins de l’àmbit del Pla parcial que suposin un escreix respecte el nombre de places mínim establert, per tal que l’escreix de places d’aparcament que s’hagin executat en compliment de la normativa vigent es puguin compensar en les noves edificacions que es construeixin.

La nova regulació proposada permetrà que es puguin construir els habitatges previstos pel Pla parcial sense haver d’excavar dues plantes soterrani i alhora respon a la necessitat de racionalitzar l’ús del cotxe.