Estudis previs de la MPGM per al reconeixement de les rieres de Tiana

Rieres Tiana 00
Lectura de la situació actual

L’objecte del treball és reconèixer, posar en valor i millorar les rieres de Tiana i els espais del seu entorn.

Area:
71,25 hectàrees
Phases:
Estudi -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero

Drafting team:

Secció de Planejament i Tràmit de la CPU de l’ADPU: Jordi Vila, Rhona Okafor, Raül Retuerta, Cristian Gómez, Joan Caba, Núria Acosta.
Ajuntament: Daniel Farrés
 

Municipalities:
Tiana

Description

Les rieres són elements definidors del paisatge de Tiana. L’ocupació del territori fluvial, resultat del desenvolupament urbanístic de la vila ha atorgat a les rieres un paper secundari en la definició de l’estructura urbana del municipi. En alguns trams són enteses com elements que fracturen la continuïtat urbana (riera d’en Font); espais que han estat integrats en la trama de carrers (riera de Tiana); o espais per acollir usos periurbans (riera de Montalegre).

Actuar sobre l’espai fluvial i els terrenys de l’entorn contribuiria a recuperar el paper de les rieres com a elements vertebradors de la vila. Amb aquesta finalitat es proposa:

  • Ordenar els límits amb Badalona, recuperant els valors ambientals i ecològics de la riera de Montalegre i possibilitant el desenvolupament d’una zona d’activitat econòmica que permeti traslladar la deixalleria a aquest indret.
  • Reconèixer el carrer Roderic Robert i permetre la implantació d’un aparcament compatible amb la zona verda prevista pel planejament.
  • Reforçar el caràcter cívic de la riera de Tiana, incorporant dues petites places.
  • Possibilitar la millora de la gran peça d’equipaments municipals, ajustant l’àmbit previst pel planejament i reconeixent la seva condició de sòl urbà consolidat.
  • Preveure la implantació d’un aparcament al costat de l’Església i reconèixer els horts urbans, l’espai de petanca i el parc existents.
  • Posar en valor i preservar la riera d’en Font, habilitant futures intervencions que permetin un recorregut muntanya-mar.