Migracions intermunicipals al territori metropolità

Migracions
Subject:
Socio-economic context
Publication date:
Author:
Ernest Ruiz i Almar, Clàudia Marco i Garcia, Anna Velasco i Relats
Description

Els documents "Migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona" analitzen els canvis de lloc de residència habitual de les persones que es produeixen en l'entorn metropolità de Barcelona. L'objectiu dels treballs és analitzar aquests moviments; concretament, respecte de qui els protagonitza, per quins motius, quines pautes s'hi identifiquen, quines variacions experimenten al llarg del temps i quina influència hi tenen els factors de caràcter estructural i conjuntural, demogràfics i econòmics, respectivament. Els estudis són una continuació de les anàlisis elaborades per la Secció d'Estudis Territorials (SET) de l'AMB l'any 2003, que es van publicar en el document "El territori metropolità de Barcelona", la qual cosa permet tenir una visió cronològica àmplia del fenomen de les migracions intermunicipals a la regió metropolitana de Barcelona.

Migracions intermunicipals 2016-2020
Migracions intermunicipals 2001-2015