Indicadors per a la determinació d'àrees urbanes d'atenció especial

Back
Llei barris
  • Subject: Socio-economic context
  • Publication date:
  • Author: Oriol Gich i Saladich, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Raül Aparicio i Moreno

Description

Els informes sobre indicadors per a la determinació d'àrees urbanes d'atenció especial analitzen la situació dels municipis de l'AMB segons els criteris que estableix la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, i el decret 369/2004, del 7 de setembre, que desenvolupa l'esmentada llei.

Aquesta norma té com a objectiu "dotar les administracions catalanes d'instruments per tal d'intervenir en les millores de barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condicions, requereixen d'atenció especial per part dels poders públics". Els informes utilitzen els criteris que determina la llei amb l'objectiu de detectar les zones que als municipis metropolitans poden ser susceptibles de rebre una atenció especial i ser destinatàries d'actuacions específiques de millora.

Indicadors per a la determinació d'àrees urbanes d'atenció especial 2015

Actualització dels indicadors de la Llei de Barris 2011

Prova: $provaURL