Evolució del sector de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona

Habitatge
Subject:
Socio-economic context
Publication date:
Author:
Oriol Gich i Saladich, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Raül Aparicio i Moreno, Anna Velasco i Relats i, Clàudia Marco i Garcia
Description

Els informes d'habitatge presenten les dades de l'evolució dels darrers 10 anys en els municipis metropolitans. Permeten conèixer la situació del sector de la construcció a l'AMB i veure com les seves circumstàncies influeixen en el conjunt de l'economia i de la població metropolitana. El coneixement d'aquesta realitat pot contribuir a la definició de noves polítiques d'habitatge que donin resposta a les necessitats dels actors implicats.

Aquests estudis donen dades sobre l'evolució del mercat residencial d'obra nova, així com de la dinàmica del mercat residencial des del punt de vista de la demanda i de l'evolució del preus dels habitatges nous tant de protecció oficial com del mercat lliure i també dels de lloguer als municipis metropolitans. El nombre d'habitatges iniciats s'extreu dels nous visats i el dels habitatges acabats prové dels certificats finals d'obra expedits, ambdós pels col·legis d'aparelladors.

La font de les dades és la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment i l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La qüestió de l’habitatge a l’AMB
Evolució dels preus de venda i lloguer 2004-2022
Evolució del sector de l'habitatge 2022
Evolució del sector de l'habitatge 2021
Evolució del sector de l'habitatge 2020
Evolució del sector de l'habitatge 2019
Evolució del sector de l'habitatge 2018
Evolució del sector de l'habitatge 2017
Evolució del sector de l'habitatge 2016
Evolució del sector de l'habitatge 2015
Evolució del sector de l'habitatge 2014
Evolució del sector de l'habitatge 2013
Evolució del sector de l'habitatge 2012
Evolució del sector de l'habitatge 2011
Evolució del sector de l'habitatge 2010