Integració de vies a l'Hospitalet i intercanviador de Torrassa

Soterrament de la R2 sud a l'Hospitalet de Llobregat

El soterrament de la Línia de Vilanova en el seu pas per l'Hospitalet millorarà la permeabilitat del municipi i els temps de desplaçament. A més, permetrà implantar el nou esquema de Rodalies (línies costa - costa i interior - interior).

Technical details

Developper:
Ministeri de Foment
Budget:
445 M€
Status:
In preparation
Status detail:
L'estudi informatiu del soterrament de la línia de Vilanova ja està redactat.

Description

La configuració actual dels túnels ferroviaris urbans de passeig de Gràcia i de plaça Catalunya de Barcelona, que es troben en estat de saturació, impossibilita establir la connexió de les línies costa a costa (Vilanova – Mataró) i interior a interior (Vilafranca – Granollers). L'explotació del servei de Rodalies seguint un esquema "costa‐costa" i "interior‐interior" és un dels objectius del Pla d'infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008‐2015 del Ministeri de Foment.

El soterrament del tram de la via R2 a l'Hospitalet de Llobregat permetria l'encreuament (amb un salt de línies) entre la línia de costa R2 (línia de Vilanova) i la línia de l'interior R4 (línia de Vilafranca). El salt de línies o salt de moltó és una bifurcació a diferents nivells que permetria canviar la destinació de les vies de les dues línies de Rodalies que surten de l'estació de Sants en sentit Llobregat de tal manera que les vies del costat muntanya, que actualment van cap a l'Hospitalet, anirien cap a Bellvitge i les vies costat mar, que actualment es dirigeixen a Bellvitge, anirien cap a l'Hospitalet.

Aquest creuament de línies, resultat del nou túnel de la línia R2 a l'Hospitalet, permet reconfigurar la xarxa de Rodalies i permetria establir la connexió de les línies costa a costa (Vilanova – Mataró) i interior a interior (Vilafranca – Granollers), condició necessària per tal d'implantar el nou model d'explotació, que representa un increment important de l'eficiència com a conseqüència de la millor adequació entre l'oferta i la demanda de cada corredor.

En el marc d'aquesta actuació també es planteja un important intercanviador a la Torrassa entre les dues línies de Rodalies, les línies R2 i R4, i les línies de metro L1 i L9/10. A més, l'intercanviador possibilitaria la integració urbana de les dues línies ferroviàries a l'Hospitalet, la línia R2 en una primera fase ja explicada, i el futur soterrament de la línia R4 en una fase posterior. Aquestes actuacions urbanes resoldrien la fractura actual que suposen les vies del tren en superfície i permetrien els corresponents desenvolupaments urbanístics.

Cal destacar que el soterrament de les vies en ciutats compactes i denses com l'Hospitalet millora de manera substancial la permeabilitat del territori, disminueix el temps de desplaçament i incrementa la qualitat de vida dels seus habitants.