Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
  Article
  Article 136 - Apuntalament de l'edifici

Article 136 - Apuntalament de l'edifici


L'autoritat municipal ordenarà l'apuntalament de l'edifici que s'hagi d'enderrocar o reparar, sempre que ho jutgi oportú. En casos d'urgència, podrà ordenar-ho directament el servei tècnic municipal.