Normativa urbanística metropolitana(720)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Article 31 - Prescripcions específiques sobre prevenció d'incendis
  Ordenances d'Edificació - Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl - Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
 • Article 34 - Especialitat aplicable als edificis existents
  Ordenances d'Edificació - Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl - Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
 • Article 36 - Suspensió del còmput dels terminis
  Ordenances d'Edificació - Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl - Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
 • Article 37 - Deficiències esmenables i inesmenables
  Ordenances d'Edificació - Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl - Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
 • Article 104 - Superfície de la plaça
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
 • Article 106 - Activitat industrial
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
 • Article 108 - Supòsit especial
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
 • Article 110 - Disposició de les places
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
 • Article 111 - Passadissos i accessos
  Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament - Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament