Transformació dels espais públics del centre

La transformació del centre de Cornellà de Llobregat ha descongestionat el trànsit de la carretera d'Esplugues i ha convertit els espais públics a l'entorn de l'Ajuntament i de la plaça de l'Església en un eix cívic integrat a la ciutat.

Imatge de la transformació
Adrià Goula
Technical details
 • Project date:
  January 2009
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  June 2010
  Municipality:
  Cornellà de Llobregat
  Area:
  18.707 m2
  Cost:
  5.856.657,54 €
 • Authors:
  Beth Galí, Jaume Benavent, Andrés Rodríguez, Ruediger Wurth (BB+GG arquitectes)
  Project management:
  BB+GG arquitectes, EMAB Enginyeria i Medi Ambient de Badalona
  Works management:
  Jaume Benavent (BB+GG arquitectes), Joan Carles Adell, Sandra Dorado (EMAB Enginyeria i Medi Ambient de Badalona)
  Collaborators:
  Jordi Larruy (eng. tècnic d'obres públiques), Francesc Ventura (EMAB Enginyeria i Medi Ambient de Badalona), Sonia Bo, Andrea Tous, Irving De La Rosa, Leonor Miguéis (arquitectes)
  Contractor:
  COMSA
Description

El projecte s'inscriu dintre de la reconversió de vies de trànsit intens en eixos cívics, és a dir, en eixos amb una voluntat clarament urbana. El creixement de Cornellà i el soterrament de les vies de trànsit rodat entre les rotondes de l'Intercanviador i de la Santa Missió, ha provocat que, aquest tram de la carretera d'Esplugues adquireixi una centralitat que abans no tenia. L'objectiu fonamental és, doncs, transformar l'eix viari que ha estat fins ara aquest tram de carretera en un eix cívic plenament integrat al centre de la ciutat, i aconseguir que l'entorn de l'ajuntament i la plaça de l'Església adquireixin el paper de centre neuràlgic que fins ara no tenien.
 
L'àmbit és afectat per quatre punts on es concentra una gran activitat viària. D'una banda, les dues rotondes, imprescindibles per al bon funcionament de la vialitat general. De l'altra, l'entorn de la parròquia de Santa Maria i el nus que formen l'avinguda dels Alps, el carrer de Salvador Allende i la carretera d'Esplugues. S'ha proposat la reducció dels cotxes a l'entorn de la parròquia desviant-ne el trànsit rodat, mentre que al voltant del casal d'avis, el trànsit del carrer del General Prim s'ha considerat únicament de servei. Això ha permès dotar de cert caràcter urbà l'encreuament que formen la plaça de l'Església, l'edifici del casal d'avis i l'arribada de la rambla d'Anselm Clavé. La reducció del trànsit a l'entorn de l'Església ha propiciat la unió de les tres places en un tot continu, però conservant cadascuna les seves particularitats. Els edificis públics que les conformen poden mantenir així una relació més franca, sense les molèsties ocasionades pels cotxes, i alhora es pot aconseguir una plaça Major per a Cornellà.
 
Pel que fa al nus esmentat que formen l'avinguda dels Alps, el carrer de Salvador Allende i la carretera d'Esplugues, s'hi ha proposat una rotonda al voltant de la qual s'organitzen els passos de vianants i la vialitat rodada. La connexió dels dos triangles resultants configura un nou paisatge i aconsegueix donar continuïtat a l'espai públic per sota del viaducte del tren. S'ha minimitzat l'impacte del viaducte buscant reforçar la singularitat d'aquest punt per mitjà d'una instal·lació especial d'enllumenat, reforçada amb la proposta de l'encreuament viari situat just a sota.
 
Per garantir la continuïtat de la rambla d'Anselm Clavé, s'ha proposat un passeig central arbrat amb prou amplada per instal·lar-hi quioscs de premsa, flors o begudes, i fer més amable l'entrada al nucli antic de la ciutat.
 
S'ha reformat finalment la plaça de Francesc Macià connectant-la amb la plaça de davant l'ajuntament mitjançant un sistema de rampes. L'espai resultant queda delimitat per la balconada de l'ajuntament, les façanes de les edificacions veïnes que tenen caràcter d'interior d'illa i el carrer Jacint Verdaguer que hi contacta mitjançant uns trams d'escales que n'absorbeixen el pendent. En resulta un espai horitzontal de paviment de sauló, dotat amb arbrat d'ombra de creixement ràpid, mobiliari urbà per seure i descansar i un espai tancat per a jocs infantils de forma el·líptica.

Where