Restauració de l'entorn del pont de Nelson Mandela

La reconversió d'una part de la calçada facilita l'accés a la xarxa de camins fluvials per a vianants i bicicletes. Així mateix, s'aprofita per obrir un accés al camí i s'hi incorpora vegetació per millorar-ne les vores.
Entorn del pont de Nelson Mandela restaurat
Xuan Yin
Technical details
 • Project date:
  December 2017
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  January 2019
  Municipality:
  El Prat de Llobregat
  Area:
  3.343,00 m2
  Cost:
  141.021,69 €
 • Authors:
  Carlos Campos
  Project management:
  Albert Puigdellívol (AMB)
  Works management:
  Carlos Campos
  Collaborators:
  PI CONSULTORIA D'ENGINYERIA CIVIL D'URBANIISME, SL, Iolanda Arnal
  Contractor:
  Drim Medi Ambient, SL
Financing

Programa d'inversions: PSG 1a Convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament del Prat de Llobregat 25 %. També té finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

logo UE Feder

Description

El pont de Nelson Mandela es va posar en servei l'abril del 2015 i és el darrer que travessa el riu Llobregat abans de la desembocadura. Al marge dret s'hi accedeix des de la rotonda de Mercabarna, per uns vials que formen un angle obtús. Al marge esquerre, una rotonda elevada i un vial en corba uneixen el pont amb el carrer Cent del polígon industrial Pratenc.

Al marge dret, l'accés al pont ha deixat "aïllats" el carrer Sis i l'antic accés al Pratenc. Aquests vials, amb una amplada excessiva, tenen un ús molt restringit d'accés a determinades naus, a algunes parcel·les agrícoles i a l'estació de bombeig del col·lector d'aigües residuals i sovint són utilitzats com a aparcament de camions. Tanmateix, permeten la connexió de la banda est del nucli urbà del Prat de Llobregat amb els itineraris per a ciclistes i vianants al llarg del riu.

Es reconverteix part de la calçada dels vials existents en un itinerari per a vianants i ciclistes, i també es milloren les vores amb vegetació nova. Així mateix, s'aprofita per fer un accés al camí del riu des del carrer Sis.