Gual inundable al riu Ripoll

Es construeix un pas fluvial que connecta els camins paral·lels del marge dret i esquerre del riu Ripoll, crea una nova accessibilitat i potencia l'ús social del riu. Aprofitant el moviment de terres es tracen petits desnivells per afavorir la recuperació de les dinàmiques del riu i la naturalització de l'ecosistema fluvial.

Xuan Yin
Technical details
 • Project date:
  December 2018
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  July 2020
  Municipality:
  Ripollet
  Area:
  4.470 m2
  Cost:
  355.847,77 €
 • Authors:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Works management:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Collaborators:
  Yéssica Ramajo, Albert Puigdellívol, Roser Garcia i Alexandra Galarza (AMB); ABM Consulting
  Contractor:
  Grupo IZER
Financing

El PSG (Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans) és un pla d'inversions que pretén millorar els espais fluvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació.
Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB (75 %) i l'Ajuntament de Ripollet (25 %). També té finançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

UE Feder

Description

L'objectiu principal del projecte és connectar els passos que permeten travessar el riu des del camí del marge esquerre a l'alçada del poliesportiu fins al polígon del Molí d'en Xec. A més, el projecte també planteja la recuperació de l'ecosistema fluvial mitjançant la retirada de tots els elements inadequats, de manera que hi hagi unes condicions ambientals més bones per afavorir la naturalització del riu Ripoll en aquest tram.

La connexió viària es formalitza a partir d'un camí de formigó de 4 metres d'amplada transitable per a vianants i bicicletes. Té forma de corba perquè des dels camins que coronen els talussos fluvials es pugui baixar a la llera del riu i travessar-la per arribar al marge oposat. Alhora, es conserva el sistema de reg tradicional que ve des de la resclosa de Can Clos fins aigües avall de l'àmbit de projecte per garantir temporalment l'ús agrícola que se'n fa a la llera del riu Ripoll. El projecte configura una topografia que facilita la retenció d'aigua en els punts estratègics on s'han fet plantacions que utilitzen l'aigua excedent del canal de reg. La proposta sempre treballa amb espècies autòctones i adaptades a l'ambient de ribera per propiciar la recuperació de l'ecosistema fluvial.

El projecte pretén adequar un espai fluvial d'interès mediambiental per tal de recuperar l'hàbitat natural de ribera i alhora promoure la inclusió social. Les actuacions proposades responen a la necessitat d'actuar en un tram del riu amb un ús social consolidat amb la intenció de solucionar problemes derivats de l'ús extens que se'n fa, però conservant la identitat de l'espai fluvial mitjançant solucions basades en la natura.

Where