Camí provisional d'accés al riu Llobregat des de Bellvitge

El projecte s'integra dins del conjunt d'actuacions que s'estan duent a terme per la recuperació de l'espai fluvial del Llobregat dins de l'àrea metropolitana de Barcelona i consisteix en la construcció d'un camí provisional de connexió entre el Barri de Bellvitge i el riu per permetre l'accés a vianants i bicicletes.

La distància que separa l'espai fluvial del Llobregat amb l'àrea urbanitzada de Bellvitge és d'uns 800 m.  L'inici del camí representa, a més, una connexió fàcil amb la parada de metro de l'Hospital de Bellvitge i la xarxa d'autobusos municipal.

Tot i la seva proximitat, fins ara resultava difícil i poc segur accedir a peu o en bicicleta des de l'Hospitalet al riu degut, principalment, a l'important nus de infraestructures que separa l'espai fluvial de la zona urbana.  Així, el projecte respon, per una banda,  als interessos veïnals i, per una altra, a la voluntat de l'ajuntament de facilitar l'accés a un dels espais de valor natural més importants del municipi i de l'àrea metropolitana.

Les particularitats d'aquest camí són el seu traçat que travessa, de manera protegida, un important nus d'infraestructures, així com el seu caràcter provisional fins que es produeixi la remodelació de l'esmentat nus. D'acord amb aquest caràcter provisional es proposa una solució senzilla i ràpida en la seva construcció.

El camí parteix del pas de vianants que travessa el Camí de la Feixa Llarga amb una petita zona d'estada  i arrenca amb una secció elevada uns 20 centímetres per protegir-ne de la circulació de l'aparcament existent. A partir d'aquí, va adoptant diverses seccions que varien en funció de la seva localització i dels condicionants dels indrets que va travessant.

En general els materials per al ferm del camí han estat escollits segons el criteri de maximitzar la seguretat garantint un bon drenatge i adherència.

Els punts de més gran complexitat del projecte han estat els dels passos sota les infraestructures on ha calgut adoptar solucions que garantissin la seguretat davant de l'intens trànsit amb la instal·lació de baranes i altres proteccions.

A mig camí i entre autopistes, el camí travessa un bosquet majoritàriament format per pollancres sorprenentment atractiu per al seu emplaçament i, després de passar el pont de la Ronda litoral, enllaça amb el camí  ja executat del Projecte de recuperació social i ambiental del Llobregat del Tram 2 acabada al març de 2011.

Camí provisional d'accés al Parc Riu Llobregat
Technical details
 • Project date:
  November 2018
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  November 2010
  Municipality:
  L'Hospitalet de Llobregat
Description

La distància que separa l'espai fluvial del Llobregat amb l'àrea urbanitzada de Bellvitge és d'uns 800 m.  L'inici del camí representa, a més, una connexió fàcil amb la parada de metro de l'Hospital de Bellvitge i la xarxa d'autobusos municipal.

Tot i la seva proximitat, fins ara resultava difícil i poc segur accedir a peu o en bicicleta des de l'Hospitalet al riu degut, principalment, a l'important nus de infraestructures que separa l'espai fluvial de la zona urbana.  Així, el projecte respon, per una banda,  als interessos veïnals i, per una altra, a la voluntat de l'ajuntament de facilitar l'accés a un dels espais de valor natural més importants del municipi i de l'àrea metropolitana.

Les particularitats d'aquest camí són el seu traçat que travessa, de manera protegida, un important nus d'infraestructures, així com el seu caràcter provisional fins que es produeixi la remodelació de l'esmentat nus. D'acord amb aquest caràcter provisional es proposa una solució senzilla i ràpida en la seva construcció.

El camí parteix del pas de vianants que travessa el Camí de la Feixa Llarga amb una petita zona d'estada  i arrenca amb una secció elevada uns 20 centímetres per protegir-ne de la circulació de l'aparcament existent. A partir d'aquí, va adoptant diverses seccions que varien en funció de la seva localització i dels condicionants dels indrets que va travessant.

En general els materials per al ferm del camí han estat escollits segons el criteri de maximitzar la seguretat garantint un bon drenatge i adherència.

Els punts de més gran complexitat del projecte han estat els dels passos sota les infraestructures on ha calgut adoptar solucions que garantissin la seguretat davant de l'intens trànsit amb la instal·lació de baranes i altres proteccions.

A mig camí i entre autopistes, el camí travessa un bosquet majoritàriament format per pollancres sorprenentment atractiu per al seu emplaçament i, després de passar el pont de la Ronda litoral, enllaça amb el camí  ja executat del Projecte de recuperació social i ambiental del Llobregat del Tram 2 acabada al març de 2011.

Where