Antiga fàbrica CACI

Categories: Interès històric

Municipalities: Badalona

CACI

Edifici de maó de 1899, antiga fàbrica de la CACI, sigles de Compañía Auxiliar para el Comercio y la Indústria. Va ser una empresa del sector químic que produïa midó i sabó. El coco que utilitzaven per elaborar sabons va donar el nom de la platja on s'ubica.

Marker
Badalona
Getting there
Transports nearby...
Related beaches