Refugi climàtic Torre-roja

Categories: Refugi climàtic

Municipalities: Viladecans

IMG

Dues zones, la primera es correspon amb la zona de plataners i til·lers (4.200 m2) ubicada a l'Av. De la Torre Roja, al costat del pipican. La segona zona és un àrea allargada de plataners (2.900 m2) que finalitza a l'extrem sud (carrer Amposta Casé)

Marker
Parc de la Torre-roja Viladecans
Getting there
Transports nearby...
Related facilities