El viver

Categories: Interès ambiental

Municipalities: Barcelona

El viver

Espai dedicat a la producció de plantes destinades a la reposició o desenvolupament de les col·leccions del Jardí Botànic de Barcelona exhibides al públic. Consta de dues instal·lacions cobertes on te lloc la primera etapa del creixement de les plantes i s'afegeix un rètol amb un codi que permet monitoritzar el creixement de cada individu. El viver conté més de 700 espècies de plantes de nombroses regions del món. La gran majoria es destinen al Jardí Botànic o a l'Institut Botànic de Barcelona, però de vegades es produeixen donacions a universitats, centres de recerca o ajuntaments amb l'objectiu d'augmentar la diversitat de flora urbana dels parcs i jardins de les ciutats. L'accés al viver està restringit al públic. Únicament es pot visitar durant activitats organitzades pel Jardí Botànic de Barcelona o l'Institut Botànic de Barcelona.

Related facilities