Enquesta sobre l'ús social a l'àmbit metropolità del riu Llobregat

Síntesi de resultats
Portada
Subject:
Rivers
Public:
Tècnic
Type:
Informative
Edition:
Informe
Supports:
Electronic

Maig 2022

Download

Setembre 2022

Download

Synopsis

Estudis de resum dels principals resultats de l’Enquesta sobre l’Ús Social de l’àmbit metropolità del Riu Llobregat.

Author:
AMB / IERMB
Place and date:
Barcelona 2022
Available languages:
Catalan