L'àrea metropolitana de Barcelona en el sistema urbà europeu

Back

Quaderns PDU metropolità 06

Imatge de la publicació
 • Subject: Urban Planning
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Book
 • Supports: Electronic
Synopsis

El futur de les nostres ciutats està vinculat, avui més que mai, amb els moviments i els sistemes globals. Per això és oportú, en el marc del PDU metropolità, ampliar el focus de les discussions per endevinar quin és el potencial de l'AMB en el marc del sistema de ciutats europees. Es proposa una reflexió de caràcter regional, per discutir quin és el model, o els models, que poden guiar el futur de la Barcelona metropolitana (...). En aquesta discussió de caràcter més general, les grans infraestructures exerceixen un rol fonamental per la seva condició de grans "portes", com a espais que canalitzen els grans fluxos de persones i mercaderies que alimenten la metròpolis. Veure quines són les oportunitats i els reptes de l'aeroport, del port i de la seva zona franca és un tema cabdal per al nou PDU.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  2014
 • Available languages:
  English , Spanish , Catalan
 • DL:
  B 22217-2014
 • ISBN:
  ISSN 2339-8922
 • Price:
  10,16 €

Viewer

Related links

Prova: $provaURL