Innovació urbana, mobilitat i metabolisme metropolità

Back

Quaderns PDU metropolità 08

Quaderns PDU metropolità 08
 • Subject: Urbanisme
 • Public: Specialized
 • Type: Technical
 • Edition: Book
 • Supports: Electronic
Synopsis

El Workshop 5 comença presentant alguns temes sobre innovació urbana, revisant críticament com s'utilitzen les noves tecnologies per millorar les formes de viure i l'eficiència en el treball o la seguretat en la mobilitat urbana.

El debat sobre la mobilitat se centra en l'àmbit geogràfic de l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest cas, ens interessa saber quins han estat els patrons i les tendències més característics dels darrers temps.

Finalment, l'aproximació al metabolisme metropolità permet estendre la mirada sobre el conjunt de totes les infraestructures: en relació amb el cicle de l'aigua, amb el tractament dels residus i amb la distribució, el consum i la gestió de les energies.

El conjunt dels tres blocs esbossa quins seran els canvis en la manera de viure a les grans ciutats en els propers anys i, amb això, pretén estimar quines qüestions pot prendre en consideració el nou PDU metropolità.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  2014
 • Available languages:
  English , Spanish , Catalan
 • DL:
  B 2555-2015
 • ISBN:
  ISSN 2339-8922
 • Price:
  10,16 €

Viewer

Related links

Prova: $provaURL