Estudis previs de la dinàmica litoral del sud metropolità

Back
Portada
 • Subject: Beaches
 • Public: especialitzat
 • Type: Tècnic
 • Edition: Studies
 • Supports: Electronic
 • Estudis previs de la dinàmica litoral del sud metropolità

  Download

Synopsis

Aquest informe tècnic és una actualització i ampliació dels Estudis previs per a l'estabilització de les platges de Gavà i Viladecans, de desembre del 2019. En aquest nou document s'analitza la totalitat del tram costaner que s'estén des de la desembocadura del riu Llobregat fins al port Ginesta i l'evolució de la línia de vora des del 1990 fins al 2020, s'identifiquen les zones crítiques i els problemes relacionats amb l'estabilitat costanera, i es proposen estratègies d'actuació que puguin resoldre la problemàtica que s'ha identificat.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  01/07/2022
 • Available languages:
  Catalan

Related links

Prova: $provaURL