Enquestes usuaris parcs 2021

Back

Principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs metropolitans

Imatge de la publicació
 • Subject: Parks
 • Public: Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
 • Type: Informative
 • Edition: Informe
 • Supports: Electronic
 • Enquesta als usuaris dels parcs metropolitans 2021

  Download

Synopsis

Aquest document resumeix els principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs que gestiona l'AMB. En l'edició de 2021 s'han fet 5.713 entrevistes en 47 dels 52 parcs de la xarxa. El procediment del mostreig ha estat polietàpic, estratificat per pacs en funció de si els dies eren feiners o festius i per conglomerats (de dilluns a diumenge). La selecció de persones ha estat aleatòria, entre les 9.00 i les 21.00 hores.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  16/11/2021
 • Available languages:
  Catalan

Related links

Prova: $provaURL