Millores a les instal·lacions esportives dels parcs

Back

| Subject: Parks

Projectes de millora i incorporació de nous recursos per a la pràctica esportiva


S'estan desenvolupant diversos projectes de millora o incorporació de nous elements esportius a diferents parcs metropolitans i també s'estan instal·lant aparcabicicletes. Per exemple, recentment s'ha instal·lat un nou espai d'entrenament al parc de les Planes de l'Hospitalet de Llobregat.

Un dels principals objectius en la gestió i millora dels parcs metropolitans és que esdevinguin espais de salut, no només pels valors ambientals que aporten a les ciutats, sinó també perquè compten amb nombrosos serveis que n'afavoreixen la funció social i fan de punt de trobada per als veïns i veïnes del barri.

La pràctica de qualsevol esport per part de tot tipus de persones és cada cop més freqüent als parcs metropolitans. Per aquest motiu, els elements esportius que s'hi instal·len responen a interessos diversos. Hi podem trobar recursos esportius per a gent gran, espais d'entrenament, elements gimnàstics i també tot un seguit d'instal·lacions per a la pràctica d'esports col·lectius, com porteries de futbol, cistelles de bàsquet, pistes per a monopatins, patinatge, voleibol, petanca o taules de ping-pong, entre d'altres.

Actualment, des del Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic s'està millorant la dotació d'aquests elements esportius, sempre tenint en compte el potencial i les necessitats particulars de cada parc, que s'estableix de manera coordinada amb els ajuntaments, que són els coneixedors del territori i de la tipologia d'usuaris que utilitzen aquests espais segons el context en què s'ubiquen.

Related links